Alperenler Fm

AMBLEM

                                       amblemkirmizi

Üç Tuğ ve Hilâl

Hilâlin içindeki üç tuğ devletmillet ve hakimiyeti temsil eder.

Devlet: Devlet birliğin, beraberliğin, gücün ve otoritenin adıdır. Türk milleti, tarih boyunca pek çok güçlü devlet kurmuş ve tarihe yön verebilmiştir. Ama asıl önemli olan devletin niteliği ve niceliğidir.

Alperen Ocakları'nın devlet anlayışı "millet için devlet" anlayışıyla izah edilebilir. Devlet millet için vardır. Milletin mutluluğu, huzuru, namusu, onuru için vardır. Şeyh Edebali’nin insanı yaşatki devlet yaşasın sözü devlet kavramımızı şekillendirir.

Millet: Millet Devlet içerisinde yaşayan unsurların tümüne verilen addır. Dil,din,ortak tarih şuuru,kültür milleti oluşturan ana öğelerdir. Alperen Ocaklarının Millet anlayışı farklı unsurların bir arada yaşamasını zenginlik telakki eder. Dokuz asır islamiyete sancaktarlık ve hizmetkarlık yapmış olmamız milletimizle övünebilmemizin tek dayanak noktasıdır. Ayeti kerimede buyrulan ‘Ben sizi kavim kavim yarattım ki tanışıp anlaşasınız diye’ dusturu millet anlayışımızın ana felsefesini oluşturur.Farklı kavimlerden olmayı millet içersinde ayrılık gerekçesi gösteren unsurları Alperen Ocakları kabullenemez.

Hakimiyet: Mutlak hakimiyet sahibi Allah-u Zülcelal Hazretleridir.Mutlak Hakimiyete sahip olan Allah; mutlak hikmetle iş görür yani her işinde müdakkik ve muntazam bir ilim ve irade sahibidir. Aynı zamanda o işin olması ve vücudu için mutlak bir kudrete sahiptir.
Hilâl:Hilâl asırladır küfrün karşısında imanın, haçın karşısında İslâm'ın işareti olmuştur. Kur'an'a tabi olanların sancağıdır. Hilâl müslümanlarca sembol kabul edilmiştir


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol